Oferta

Kancelaria oferuje klientom indywidualnym:

  • konsultacje i porady prawne udzielane bezpośrednio oraz za pośrednictwem komunikacji elektronicznej
  • sporządzanie pism sądowych i pism w postępowaniu administracyjnym (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg, etc.),
  • reprezentację w postępowaniach sądowych cywilnych i karnych,
  • reprezentowanie przed organami administracyjnymi,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie projektów umów i wniosków,
  • reprezentację w negocjacjach.

Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych

Obejmuje stałą i kompleksową obsługę prawną oraz konsultacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania i rejestracji nowych podmiotów oraz windykacji należności.

Pomoc prawna dla jednostek samorządowych

Kancelaria oferuję kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa.

Dziedziny prawa